Fotografia filmowanie Transmisje na Żywo Streaming

Multimedia dla instytucji publicznych

Na instytucjach publicznych opiera się cala narodowa gospodarka i to one chronią interes publiczny.

Jako partner instytucji publicznych jesteśmy gotowi na współpracę z jej wszystkimi sektorami, m.in. z organami administracji rządowej, organami kontroli państwowej i ochrony prawa, sądami, jednostkami organizacyjnymi prokuratury, a także jednostkami samorządu terytorialnego i ich organami, jednostkami budżetowymi, samorządowymi zakładami budżetowymi, funduszami celowymi, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, NFZ, państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi.

Jesteśmy zaangażowani w działanie sfery publicznej i naszą pracą, transmisjami na żywo, tworzeniem filmów, prezentacji i profesjonalnych zdjęć, chcemy przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania tych instytucji i polepszenia komunikacji z opinią publiczną.

Inną sferą naszej profesjonalnej działalności, która jest wsparciem instytucji publicznych, jest organizowanie i wykonywanie przetargów. Wykonujemy pełną dokumentację przed i po-przetargową.

Jak dotąd byliśmy zaangażowani w organizację takich przedsięwzięć:

 • „Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin”
 • „Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna” ?”
 • „Strategia emerytalna państwa na lata 2020-2040/ 2040-2060/ 2060-2080”
 • „Godna praca- wyraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”
 • „Opieka długoterminowa. Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne”
 • „Rynek pracy – technologie dysruptywne a potrzeba zachowania równowagi społecznej.”
 • „Bezpieczeństwo finansowe systemu ubezpieczeń społecznych w kontekście sytuacji na rynku pracy i sytuacji demograficznej
 • Briefing Minister Marleny Maląg i Prezes ZUS Gertrudy Uścińsiej:
 • „ O rzekomej godności człowieka”
 • „Wolniewicz a Chrześcijaństwo. Wolniewicz a Antysemityzm”
 • Konferencja online HR razem  „Zarządzanie w otoczeniu obaw i zmiany”
 • Urząd Kontroli Elektronicznej debata sieci 5G (bez prawa do publikacji )