Fotografia Filmowanie Transmisje na Żywo obiektów sakralnych i wydarzeń liturgicznych

Dokumentacja obiektów sakralnych oraz oprawa wydarzeń liturgicznych wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale także taktu ze strony owego profesjonalisty. Ze sztuką sakralną należy obchodzić się delikatnie i ostrożnie nie tylko ze względu na jej wartość artystyczną czy historyczną, ale ze względu na znaczenie, jakie ma ona dla tysięcy wiernych.

Z kolei współuczestniczenie w różnych rodzajach wydarzeń liturgicznych wymaga szacunku do prowadzących, do wiernych i przede wszystkim do sacrum. Nasi fotografowie i filmowcy przeszli specjalne szkolenie, dzięki któremu wiedzą, jak zachować się podczas liturgii, kiedy nie robić zdjęć, gdzie nie wchodzić bez pozwolenia itp.

Współpracujemy z diecezjami na terenie całej Polski. Organizujemy transmisję wydarzeń liturgicznych: mszy, inauguracji, wydarzeń okolicznościowych, świąt i innych wydarzeń kościelnych lub na terenie diecezji. Filmujemy i fotografujemy te wydarzenia. Dokumentujemy liturgie, dekoracje, wystawy i inne wydarzenia. Rejestrujemy i odwzorowujemy sztukę sakralną. Wykonujemy fotografię funeralną.

Wspieramy wszystkie fundacje i związki wyznaniowe poprzez specjalną politykę cenową uwzględniającą możliwości finansowe parafii.

Obecnie bierzemy czynny udział w działaniach towarzyszących beatyfikacji Kardynała Wyszyńskiego.