Oferta Filmowanie Fotografii Transmisji na żywo dla władz samorządowych

Wspieramy gminy oraz władze samorządowe w zakresie organizacji wystaw, eventów i obchodów zarówno w formie zdjęć, filmów, transmisji na żywo i wystaw. Wspieramy realizację konkursów ogłoszonych przez władze gminne. Współuczestniczymy w projektach samorządowych.

Jesteśmy w stanie wspomóc  działania gminne oraz nadać im odpowiedni rozgłos w formie skutecznego marketingu.

Zwiększamy też zasięg inicjatyw lokalnych poprzez środki techniczne takie jak fotografia filmowanie czy wspomniane transmisje na żywo.

Oprawa multimedialna uroczystości gminnych podwyższa ich rangę.

Rocznice wydarzeń na terenie gminy ,złożenie kwiatów upamiętniające ważne wydarzenia.

Fotografia filmowanie transmisja na żywo to wszystko  podnosi rangę eventu

Możemy się poszczycić nie tylko obsługą jednostek państwowych, ale wykonaliśmy wiele przetargów gminnych z pozytywna rekomendacją.

Wspieramy działania władz gminnych i lokalnych na terenie całej Polski.

Wspieramy uroczystości samorządowe .Oraz  wszystkie eventy organizowane przez urżędy gmin