Multimedia dla instytucji Publicznych

Jako Partner i firma wykonujemy transmisje na żywo Tworzymy filmy i prezentacje wykonujemy Profesjonalne zdjęcia.

Specjalizujemy się w organizacji przetargów oraz jesteśmy wykonawcami tych że przetargów. Współpracujemy z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji przetargów wykonaniu dokumentacji przed i po przetargowej .

„Wyzwania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin”

„Ekonomia społeczna i solidarna: na ile „społeczna” i „solidarna” ?”

„Strategia emerytalna państwa na lata 2020-2040/ 2040-2060/ 2060-2080”

„Godna praca- wyraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”

„Opieka długoterminowa. Niesamodzielność – nowe ryzyko socjalne”

„Rynek pracy – technologie dysruptywne a potrzeba zachowania równowagi społecznej.”

„Bezpieczeństwo finansowe systemu ubezpieczeń społecznych w kontekście sytuacji na rynku pracy i sytuacji demograficznej

– Briefing Minister Marleny Maląg i Prezes ZUS Gertrudy Uścińsiej:

– Fundacja Katedra Bogusława Wolniewicza : Seminarium Wolniewiczowskie 2021:

„Filozofia i wartości”

„ O rzekomej godności człowieka”

„Wolniewicz a Lem”

„Wolniewicz a Chrześcijaństwo Wolniewicz a Antysemityzm”

– Konferencja online HR razem  „ Zarządzanie w otoczeniu obaw i zmiany”

 – Urząd Kontroli Elektronicznej debata sieci 5G (bez prawa do publikacji )

Oferta dla muzeów galerii Wystaw

Specjalistyczne studio wiedza oraz doświadczenie przy pracy z zabytkami dziełami sztuki to nasz największy atut. Zdjęcia obrazów zwykłe i 360 stopni. Zdjęcia do reprodukcji wielkoformatowych. Transmisje na żywo z muzeów.Filmy profesjonalne z galerii i wystaw. To nasze pierwotne działanie.Dodatkowo drukujemy przygotowujemy wystawy nawet te najbardziej skomplikowane. wraz z Naszymi partnerami drukujemy wystawy dla IPN

Oferta dla szkół i instytucji edukacyjnych

Przewaga w obsłudze programów edukacyjnych i szkolnych z funduszy gminnych pozwala nam współpracować z 26 placówkami na terenie woj mazowieckiego.Organizujemy eventy fotografię szkolną reportaże z eventów szkolnych oraz transmisje na żywo.Pomagamy placówkom szkolnym oraz radom rodziców.

Filmowanie fotografia szkolna ze szkoł Transmisje na żywo z wydarzeń szkolnych Wspieranie multimedialne szkół i przedszkoliFilmowanie fotografia szkolna ze szkoł Transmisje na żywo z wydarzeń szkolnych Wspieranie multimedialne szkół i przedszkoliFilmowanie fotografia szkolna ze szkoł Transmisje na żywo z wydarzeń szkolnych Wspieranie multimedialne szkół i przedszkoliFilmowanie fotografia szkolna ze szkoł Transmisje na żywo z wydarzeń szkolnych Wspieranie multimedialne szkół i przedszkoliFilmowanie fotografia szkolna ze szkoł Transmisje na żywo z wydarzeń szkolnych Wspieranie multimedialne szkół i przedszkoliFilmowanie fotografia szkolna ze szkoł Transmisje na żywo z wydarzeń szkolnych Wspieranie multimedialne szkół i przedszkoliFilmowanie fotografia szkolna ze szkoł Transmisje na żywo z wydarzeń szkolnych Wspieranie multimedialne szkół i przedszkoli

Wspieramy projekty jednostek edukacyjnych ułatwiamy komunikacje wewnętrzną.

Transmisje na żywo Narodowych Eventów

Każdy narodowy event wydarzenie transmitujemy na żywo. Nagrywamy film oprawiamy zdjęcia. Ogromna lista referencyjna naszych dokonań odzwierciedla skalę wykonanych projektów

Transmisje na Żywo Narodowych eventów Fotografia i Filmowanie

Oferta dla Obiektow sakralnych i wydarzeń liturgicznych

Sztuka sakralna ,wydarzenia liturgiczne współpraca z diecezjami na terenie Polski jest szeroko pojętą działalnością naszej firmy. Organizujemy transmisje z wydarzeń liturgicznych fotografię oraz filmowanie.Rejestrujemy też i odwzorowujemy sztukę sakralną.

Prowadzimy transmisje na żywo wydarzeń kościelnych.Wykonujemy fotografie funeralną. Wspieramy fundacje i związki wyznaniowe.

Wsparcie polega na specjalnie polityce cenowej z uwzględnieniem możliwości finansowych.

Ostatnio braliśmy udział w działaniach mających na celu beatyfikację Kardynała Wyszyńskiego.

Filmowanie fotografia reprodukcje kościelne Transmisje na żywo z sanktuarium Sztuka kościelna .Miltimedia z kościołaFilmowanie fotografia reprodukcje kościelne Transmisje na żywo z sanktuarium  Sztuka kościelna .Miltimedia z kościołaFilmowanie fotografia reprodukcje kościelne Transmisje na żywo z sanktuarium  Sztuka kościelna .Miltimedia z kościołaFilmowanie fotografia reprodukcje kościelne Transmisje na żywo z sanktuarium  Sztuka kościelna .Miltimedia z kościołaFilmowanie fotografia reprodukcje kościelne Transmisje na żywo z sanktuarium  Sztuka kościelna .Miltimedia z kościołaObiektow sakralne parafię wydarzenia liturgicznyczne filmowanie z wydarzeń koscielnych transmisja na zywo z mszy świętej z uroczystości w kościele ,ekspozycje wystawy kościelne Fotografia sakralna , druk sakralny wydruki do kosciołaObiektow sakralne parafię wydarzenia liturgicznyczne filmowanie z wydarzeń koscielnych transmisja na zywo z mszy świętej z uroczystości w kościele ,ekspozycje wystawy kościelne Fotografia sakralna , druk sakralny wydruki do koscioła

Oferta dla fundacji Polskich

Wspieranie fundacji i projektów narodowych Polskich jest celem działania naszej firmy .wykonujemy kompleksowe działania w zakresie transmisji na żywo. Spotów i filmów oraz relacji i reportaży filmowych.Zdjęć wydruków i organizacji eventów.Filmowanie fotografia projektów fundacji Transmisje na żywo dla fundacji Wspieranie multimedialne fundacjiFilmowanie fotografia projektów fundacji Transmisje na żywo dla fundacji Wspieranie multimedialne fundacji

Wspieramy działania projektów zarówno dofinansowań jak i funduszy unijnych

Oferta dla Instytutów badawczych

Instytuty badawcze potrzebują wsparcia nowoczesnych multimediów. Takich jak film zdjęcia produktowe konferencje ,Filmowanie i transmisje na żywo .Standy wystawy jako promocja ich działania.Filmowanie fotografia produktowa filmy z procesów produkcyjnych Transmisje na żywo z wydarzeń Wspieranie multimedialne procesów badawczychFilmowanie fotografia produktowa filmy z procesów produkcyjnych Transmisje na żywo z wydarzeń  Wspieranie multimedialne procesów badawczychFilmowanie fotografia produktowa filmy z procesów produkcyjnych Transmisje na żywo z wydarzeń  Wspieranie multimedialne procesów badawczychFilmowanie fotografia produktowa filmy z procesów produkcyjnych Transmisje na żywo z wydarzeń  Wspieranie multimedialne procesów badawczych

Wspieramy w działaniach instytuty badawcze i naukowe.

Dzięki możliwościom multimedialnym nagłaśniamy i dbamy o właściwy przekaz sukcesów naukowych i badawczych oraz pomagamy z ich dotarciem do dużej rzeszy klientów polskich narodowych i zagranicznych

Organizujemy eventy popularyzujące naukę badaniami i nasz Polskie sukcesy narodowe. Wspieramy osoby nauki w zakresie przekazu

Oferta dla władz samorządowych

Wspieramy gminy oraz władze samorządowe w zakresie organizacji wystaw ,eventów obchodów zarówno w formie zdjęć filmów transmisji na żywo i wystaw. Wspieramy realizację konkursów ogłoszonych przez władze gminne.Współuczestniczymy w projektach samorządowych.

Możemy sie poszczycić nie tylko obsługą jednostek Panstwowych ale wykonaliśmy wiele przetargów gminnych z pozytywna rekomendacją

Wspieramy działania władz gminnych i lokalnych na terenie całej Polski Filmowanie dla urzedu gminy ,wykonawca przetargów dla urzedów gminy fotografia dla urzedów gminy Transmisje na żywo uroczystości z urzedu gminyFilmowanie dla urzedu gminy ,wykonawca przetargów dla urzedów gminy fotografia dla urzedów gminy Transmisje na żywo uroczystości z urzedu gminyFilmowanie dla urzedu gminy ,wykonawca przetargów dla urzedów gminy fotografia dla urzedów gminy Transmisje na żywo uroczystości z urzedu gminywydarzenia gminne filmowanie z wydarzeń gminnych transmisja na zywo z wydarzeń gminnych z uroczystości w gminie i samorzadzie ,ekspozycje wystawy kościelne Fotografia gminna , druk wydarzeń gminnych i wystaw wydruki dla gmin

Oferta dla spółek skarbu Państwa

Spółki skarbu Państwa mają szczególne potrzeby w zakresie marketingu reklamy multimediów.Staramy się od roku 2001 realizować te potrzeby.Realizację wykonujemy w zakresie budowania materiałów promocyjnych reklam zdjęć i filmów. Oraz komunikacji wewnętrznej oraz transmisji na żywo z konferencji.Szczególne wymagania jakości przy utrzymaniu niskiej ceny sprawia iż stanowi to dla nas dodatkowe wyzwanie

Oferta dla Instytucji Wojskowych

W potrfolio naszej firmy znajduje się wiele działań dla instytucji Obronnych Rzeczypospolitej. Realizujemy zamówienia jednostek zaopatrzenia oraz wojsk obrony terytorialnej. Uczestniczymy czynnie w eventach wojskowych.Wykonujemy fotografię i filmowanie z uroczystości wojskowych oraz uroczystości pasowań oficerskich.

Działamy czynnie w zakresie działań WOT Wojsk obrony terytorialnej.

transmisje na żywo z uroczystości wojskowych Fotografia wojskowa ,filmy wojskowe ,promocja  wojskatransmisje na żywo z uroczystości wojskowych Fotografia wojskowa ,filmy wojskowe ,promocja  wojskatransmisje na żywo z uroczystości wojskowych Fotografia wojskowa ,filmy wojskowe ,promocja  wojska

Oferta dla beneficjentów funduszy unijnych

Podmioty otrzymujące dopłaty z funduszy celowych aktywnych i pasywnych otrzymują  środki unijne na prowadzone projekty.

Właściwe rozliczanie tych funduszy oraz właściwa realizacja projektów wymaga użycia środków multimedialnych wpisywanych do wniosków o dopłaty.Biznesplany zawierają budowę stron internetowych filmy i fotografię organizację konferencji na żywo.Jako firma staramy się wspierać te procesy pomagamy w sporządzaniu kosztorysów tychże dopłat.Wykonujmy operaty wy szacunkowe.D starczamy multimedia do projektów nie tylko z konferencji ale nawet z procesów badawczych czy produkcyjnych .Stanowią one cenną dokumentację procesów unijnych